Výzkum

Hlavním zaměřením centra v oblasti výzkumu je oblast neuroimunologie a likvorologie.

 

Mezi stěžejní oblasti výzkumu patří výzkum intratékální syntézy imunoglobulinů, zánětlivých a neurodegenerativních parametrů v likvoru pacientů s RS.

 

Centrum se účastní mezinárodních klinických studií. Navázalo v rámci své vědecko-výzkumné činnosti spolupráci s řadou předních zahraničních univerzit a výzkumných pracovišť, která se zabývají problematikou roztroušené sklerózy.

 

Centrum také pravidelně organizuje mezinárodní konference věnované tématice neuroimunologie.

 

 

vyzkum

Aktuální výzkumná témata:

 

 • Změny vzorce oligoklonálních pásů v likvoru u nemocných s RS během terapie DMD.
 • Intratékální syntéza IgG u pacientů s roztroušenou sklerózou
 • Vyšetření markerů zánětu a neurodegenerace v likvoru.
 • Změny hodnot likvorových markerů zánětu a neurodegenerace vlivem terapie fingolimodem.
 • Změny aktivace motorického kortexu při funkčním MRI u pacientů s RS trpících spasticitou po aplikaci botulotoxinu.
 • Korelace atrofie thalamu a kognitivního deficitu u nemocných s RS.
 • Sexuální dysfunkce u nemocných s RS – klinické a laboratorní aspekty.
 • Analýza lipidového spektra u roztroušené sklerózy.
 • Behaviorální poruchy u roztroušené sklerózy.

 

 

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

 

 • Klinik fuer Neurologie, Karl-Franzes Universitaet, Graz, Rakousko (Prof. F. Fazekas, Prof. J.J. Archelos)
 • Klinik fuer Neurologie, Heinrich Heine Universitaet, Duesseldorf, SRN (Prof. H.-P. Hartung, Prof. B. Kieseier)
 • Medizinische Universitaet, Wien, Rakousko (Prof. H. Lassmann)
 • Georg-August Universitaet, Goettingen, SRN (Prof. S. Sopper)
 • Inkosi Albert Luthuli Central Hospital, Durban, JAR (V. B. Patel)
 • Klinik fuer Neurologie, Universitaet, Innsbruck, Rakousko (Prof. T. Berger)

 

VZDĚLÁVÁNÍ

 

MS centrum pořádá pravidelné vzdělávací akce:

 • přednášková činnost věnovaná problematice demyelinizačních onemocnění v rámci seminářů pořádaných Neurologickou klinikou FN Olomouc
 • semináře pro studenty LF UP v rámci výuky Neurologické kliniky LF UP
 • semináře pro studenty Univerzity třetího věku UP

 

ORGANIZACE MEZINÁRODNÍCH KONFERENCÍ

 

 • 9. olomoucké neuroimunologické sympózium s mezinárodní účastí: 12. – 13. 9. 2013, Arcibiskupský palác, Olomouc, http://www.ms2013.upol.cz/
 • 8. olomoucké neuroimunologické sympózium s mezinárodní účastí: 20. – 21. 9. 2012, Umělecké centrum UP – Konvikt Olomouc, http://www.ms2012.upol.cz/
 • 7. olomoucké neuroimunologické sympózium s mezinárodní účastí: 22. – 23. 9. 2011, Umělecké centrum UP – Konvikt Olomouc, http://www.ms2011.upol.cz/
 • 6. olomoucké neuroimunologické sympózium s mezinárodní účastí: 16. – 17. 9. 2011, Umělecké centrum UP – Konvikt Olomouc, http://www.ms2010.upol.cz/